Sprints — Trešais biļetens — Sacensību informācija

MONA

Rīgas orientēšanās sprints — Lieldienu balva 2016

2016.gada 28.martā Rīgā

Latvijas Sprinta kausa 1. posms

LOF
https://sites.google.com/a/mona.lv/parks2016/DSC_0009_crop_948.jpg

Rīgas orientēšanās sprints — Lieldienu balva 2016

Trešais biļetens — Sacensību informācija

Laiks

 • Otrās Lieldienas, 2016.gada 28.marts

Vieta

 • Rīga, Imanta
 • Sacensību centrs – Rīgas Imantas vidusskola (Kurzemes prospekts 158)
 • Karte

Dalībnieku grupas

 • M/W Elite – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma
 • Vecuma grupas: M/W – 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75
 • Atklātās grupas – DIR-SPRINT, DIR-WALK (iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)

Distances, starta kārtība, atzīmēšanās

Elites grupām un vecuma grupām

 • Orientēšanās skrējiens sprinta distancē
 • Starts izlozes secībā
 • Starta intervāls 1 minūte
 • Starta izloze
 • Atzīmēšanās ar Sport-Ident, elites grupās ar SIAC – bezkontakta režīmā
 • Plānotie uzvarētāju laiki distancē visām grupām 12-15 min.

Atklātajām grupām

 • Pavēles distance (grupa DIR-SPRINT) vai izvēles distance (grupa DIR-WALK) ar startu brīvi izvēlētā minūtē (Magnēta tipa starts);
 • Atzīmēšanās ar kompostieriem uz kartes malas;
 • Izvēles distancē (DIR-WALK) rezultātu nosaka apmeklēto KP skaits neatkarīgi no distancē pavadītā laika, ja vien dalībnieks ir finišējis pirms finiša slēgšanas (13:00).

Distanču garumi

 Grupa Distance (km)
ME 2.8
WE 2.6
M12 2.3
M14 2.4
M16 2.4
M18 2.8
M21 2.8
M35 2.6
M45 2.4
M55 2.4
M65
2.3
M75 2.3
W12
1.9
W14
2.1
W16
2.4
W18
2.4
W21
2.4
W35
2.4
W45
2.1
W55
1.9
W65
1.9
W75 1.9
 DIR-SPRINT 2.4

Programma

Elites grupām un Vecuma grupām

9:30 - 11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā)
11:00 - 12:30 Starts izlozes secībā
13:30 Uzvarētāju apbalvošana

Atklātajām grupām

10:30 - 12:30 Dalībnieku pieteikšanās, reģistrācija un instruktāža
11:00 - 12:30 Starts brīvi izvēlētā laikā
līdz 13:00 Finišs (lai iegūtu rezultātu, finišā jāierodas pirms slēgšanas)

Apvidus un karte

 • Apvidus: dzīvojamais rajons – daudzdzīvokļu mājas, individuālās mājas, atpūtas zona
 • Karte: uzmērīta 2015.–2016.gadā, apzīmējumi ISSOM-2007, mērogs 1:5000, augstuma līknes 2m, kartes izmērs A4 (210x297 mm)

Bīstamas vietas

 • Sacensību laikā automašīnu satiksme netiks apturēta. Dalībniekiem jābūt uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas! Distancē nebūs jāšķērso maģistrālās ielas ar dzīvu satiksmi.
 • Rīgas Domes prasība - dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi!

Pieteikšanās

 • Elites grupās un Vecuma grupās pieteikšanās no 15.februāra līdz 22.martam (plkst.23:59) OK Mona interneta lapā vai, nosūtot pieteikumu pa e-pastu: parks@mona.lv vai pa tel. 26551920 Mārītei.  Pēc 22.marta - pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām.
  • Pieteikumā jānorāda klubs, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, ODB numurs (ja ir), SI-kartes numurs (ja ir).
 • Elites grupās rīkotāji patur tiesības ierobežot dalībnieku skaitu. Priekšrocības būs Latvijas Sprinta kausa 2015 elites grupu dalībniekiem; pārējiem – pieteikšanās secībā. Līdz 5 dalībniekiem katrā elites grupā – pēc rīkotāju ieskatiem. Maksimālais dalībnieku skaits elites grupā ~50.
 • Atklātās grupas piesakās sacensību vietā.

Dalības maksa

Grupas Pamata dalības maksa, apmaksājot sacensību dienā Pazeminātā dalības maksa, apmaksājot ar pārskaitījumu līdz 22.martam Paaugstinātā dalības maksa, ja nokavēts pieteikšanās termiņš SI-kartes īre
Elite € 6.50 € 5.50
€ 9.50
Bez maksas (SIAC)
12, 14, 16, 18 € 3.00 € 2.50
€ 4.50
€ 1.00
21, 35, 45, 55 € 6.50 € 5.50 € 9.50 € 1.00
65, 75 € 3.00 € 2.50 € 4.50 € 1.00
DIR-SPRINT
€ 3.00
(jauniešiem līdz 18 g.v. bez maksas
DIR-WALK (izvēle)
Bez maksas

 • Pamata dalības maksa - dalībniekiem, kas pieteikušies līdz 22.martam un apmaksā dalību sacensību dienā.
 • Pazeminātā dalības maksa - dalībniekiem, kas pieteikušies un apmaksājuši dalību ar pārskaitījumu uz Monas kontu līdz 22.martam.
  Juridiskās personas var saņemt rēķinu, rakstot uz parks@mona.lv. Lūdzu norādiet savus rekvizītus.
 • Paaugstinātā dalības maksa - dalībniekiem, kas nokavējuši pieteikšanās termiņu 22.martu.
 • Izmaiņas pieteiktam dalībniekam sacensību dienā:
  • dalībnieka maiņa, grupas maiņa € 2.00;
  • SI-kartes numura maiņa – bez maksas.
 • Ja pieteikts dalībnieks neierodas uz startu, jāmaksā 50%.
 • Atklātās DIR-SPRINT un DIR-WALK grupās dalībnieki piesakās sacensību dienā un apmaksā dalības maksu (ja tāda ir noteikta) uz vietas.

Apbalvošana

 • Balva:
  • pirmo sešu vietu ieguvējiem Elites grupās un
  • pirmo trīs vietu ieguvējiem vecuma grupās.

Īpaši noteikumi

 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
 • Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par sava starta laika ievērošanu.
 • Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites grupu un Vecuma grupu dalībniekiem!
 • Atklāto grupu dalībnieki, atrodoties sacensību rajonā, nedrīkst palīdzēt elites un vecuma grupu dalībniekiem veikt distanci, izņemot palīdzības sniegšanu traumu guvušam dalībniekam!
 • Aizliegts skriet ar radžotiem apaviem.

Kartes paraugi

Serviss

 • Telpas dalībniekiem un mantu glabātuve.
 • Dalībnieku transporta novietošana ielas malā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.
 • Paēst iespējams pilsētas kafejnīcās.

Cita informācija

 • Interesentiem tiks piedāvāta izvēles distance bez laika kontroles (grupa DIR-WALK).
 • Paralēli sprintam notiks Taku-O sacensības Pre-O distancē.

Rīkotāji

 • Pasākuma rīkotāji ir Latvijas Orientēšanās federācija un Orientēšanās klubs MONA ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.
  • Atbildīgais par pasākumu – Pēteris Zariņš 
  • Sacensību galvenais tiesnesis – Juris Cebulis 
  • Karte un distances – Ainārs Lagzdiņš 
  • Pieteikšanās un rezultāti – Egīls Puriņš 
  • Starts – Jānis Nāgelis 
  • Finišs – Jānis Busenbergs 
  • Atklātās grupas – Dzintra Busenberga
  • E-pasts jautājumiem: parks@mona.lv
 • Konta rekvizīti dalības apmaksai:
  • Orientēšanās klubs MONA, biedrība
  • Reģ.nr. LV40008022716
  • Konts: LV24UNLA0050006006271
  • SEB banka, kods: UNLALV2X