Sprints — Otrais biļetens

MONA

Rīgas orientēšanās sprints — Lieldienu balva 2016

2016.gada 28.martā Rīgā

Latvijas Sprinta kausa 1. posms

LOF
https://sites.google.com/a/mona.lv/parks2016/DSC_0009_crop_948.jpg

Rīgas orientēšanās sprints — Lieldienu balva 2016

Otrais biļetens — Ielūgums

Laiks

 • Otrās Lieldienas, 2016.gada 28.marts

Vieta

 • Rīga, Imanta

Dalībnieku grupas

 • M/W Elite – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma
 • Vecuma grupas: M/W – 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65
 • Atklātās grupas – DIR-SPRINT, DIR-WALK (iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)

Distances, starta kārtība, atzīmēšanās

Elites grupām un vecuma grupām

 • Orientēšanās skrējiens sprinta distancē
 • Starts izlozes secībā
 • Starta intervāls 1 minūte
 • Atzīmēšanās ar Sport-Ident
 • Plānotie uzvarētāju laiki distancē visām grupām 12-15 min.

Atklātajām grupām

 • Pavēles distance (grupa DIR-SPRINT) vai izvēles distance (grupa DIR-WALK) ar startu brīvi izvēlētā minūtē (Magnēta tipa starts);
 • Izvēles distancē (DIR-WALK) rezultātu nosaka apmeklēto KP skaits neatkarīgi no distancē pavadītā laika, ja vien dalībnieks ir finišējis pirms finiša slēgšanas (13:00).

Programma

Elites grupām un Vecuma grupām

9:30 - 11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā)
11:00 - 12:30 Starts izlozes secībā
13:30 Uzvarētāju apbalvošana

Atklātajām grupām

10:30 - 12:30 Dalībnieku pieteikšanās, reģistrācija un instruktāža
11:00 - 12:30 Starts brīvi izvēlētā laikā
līdz 13:00 Finišs (lai iegūtu rezultātu, finišā jāierodas pirms slēgšanas)

Apvidus un karte

 • Apvidus: dzīvojamais rajons – daudzdzīvokļu mājas, individuālās mājas, atpūtas zona
 • Karte: uzmērīta 2015.–2016.gadā, apzīmējumi ISSOM-2007, mērogs 1:5000, augstuma līknes 2m, kartes izmērs A4 (210x297 mm)

Bīstamas vietas

 • Sacensību laikā automašīnu satiksme netiks apturēta. Dalībniekiem jābūt uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas! Distancē nebūs jāšķērso maģistrālās ielas ar dzīvu satiksmi.
 • Rīgas Domes prasība - dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi!

Pieteikšanās

 • Elites grupās un Vecuma grupās pieteikšanās no 15.februāra līdz 22.martam (plkst.23:59) OK Mona interneta lapā vai, nosūtot pieteikumu pa e-pastu: parks@mona.lv vai pa tel. 26551920 Mārītei.  Pēc 22.marta - pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām.
  • Pieteikumā jānorāda klubs, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, ODB numurs (ja ir), SI-kartes numurs (ja ir).
 • Atklātās grupas piesakās sacensību vietā.

Dalības maksa

Grupas Pamata dalības maksa, apmaksājot sacensību dienā Pazeminātā dalības maksa, apmaksājot ar pārskaitījumu līdz 22.martam Paaugstinātā dalības maksa, ja nokavēts pieteikšanās termiņš SI-kartes īre
Elite € 6.50 € 5.50
€ 9.50
€ 1.00
12, 14, 16, 18 € 3.00 € 2.50
€ 4.50
€ 1.00
21, 35, 45, 55 € 6.50 € 5.50 € 9.50 € 1.00
65 € 3.00 € 2.50 € 4.50 € 1.00
DIR-SPRINT
€ 3.00
(jauniešiem līdz 18 g.v. bez maksas
DIR-WALK (izvēle)
 Bez maksas

 • Pamata dalības maksa - dalībniekiem, kas pieteikušies līdz 22.martam un apmaksā dalību sacensību dienā.
 • Pazeminātā dalības maksa - dalībniekiem, kas pieteikušies un apmaksājuši dalību ar pārskaitījumu uz Monas kontu līdz 22.martam. Lai saņemtu rēķinu, rakstiet uz parks@mona.lv, norādot savus rekvizītus.
 • Paaugstinātā dalības maksa - dalībniekiem, kas nokavējuši pieteikšanās termiņu 22.martu.
 • Izmaiņas pieteiktam dalībniekam sacensību dienā:
  • dalībnieka maiņa, grupas maiņa € 2.00;
  • SI-kartes numura maiņa – bez maksas.
 • Ja pieteikts dalībnieks neierodas uz startu, jāmaksā 50%.
 • Atklātās DIR-SPRINT un DIR-WALK grupās dalībnieki piesakās sacensību dienā un apmaksā dalības maksu (ja tāda ir noteikta) uz vietas.

Apbalvošana

 • Balva:
  • pirmo sešu vietu ieguvējiem Elites grupās un
  • pirmo trīs vietu ieguvējiem vecuma grupās.

Īpaši noteikumi

 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
 • Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par sava starta laika ievērošanu.
 • Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites grupu un Vecuma grupu dalībniekiem!
 • Atklāto grupu dalībnieki, atrodoties sacensību rajonā, nedrīkst palīdzēt elites un vecuma grupu dalībniekiem veikt distanci, izņemot palīdzības sniegšanu traumu guvušam dalībniekam!

Kartes paraugi

Serviss

 • Telpas dalībniekiem un mantu glabātuve.
 • Dalībnieku transporta novietošana ielas malā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.
 • Paēst iespējams pilsētas kafejnīcās.

Cita informācija

 • Interesentiem tiks piedāvāta izvēles distance bez laika kontroles (grupa DIR-WALK).
 • Paralēli sprintam notiks Taku-O sacensības Pre-O distancē.

Rīkotāji

 • Pasākuma rīkotāji ir Latvijas Orientēšanās federācija un Orientēšanās klubs MONA ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.
 • E-pasts jautājumiem: parks@mona.lv

 • Konta rekvizīti dalības apmaksai:
  • Orientēšanās klubs MONA, biedrība
  • Reģ.nr. LV40008022716
  • Konts: LV24UNLA0050006006271
  • SEB banka, kods: UNLALV2X